Vytisknout

PlayOnLinux - skript dokumentace

Napsal Martin Kušnir. Zařazeno v Hry a herní zařízení

V tomto článku naleznete neoficiální český překlad skript dokumentace pro výborný nástroj PlayOnLinux. Veškeré překlady i skripty byly převzaty z originálních stránek a komentáře byly přeloženy do českého jazyka ve srozumitelné formě. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí nás prosím kontaktujte.

Kapitola: 1

Úvod

Chtěli by jste vytvořit své vlastní skripty pro PlayOnLinux, ale nevíte nic o programování? Tento tutoriál Vám vysvětlí základy a budete tak brzy schopni používat bash pro PlayOnLinux.

Bash

Jedná se o příkazový interpret v GNU/ Linux. Bash je to, co se objeví při spuštění terminálu. To také umožňuje, aby se zaváděly skripty. Skript je seznam příkazů, které konzole otevře jednu po druhé. PlayOnLinux má pokročilé funkce v bash, aby byl skriptovací proces jednodušší. Pojďme se s ním tedy seznámit.

Váš první skript

Doporučuji použít Zoloom program na skripty: PlayOnLinux-Script-Creator. Jinak jednoduchý textový editor je také v pořádku. Jak jsme si již uvedli, tak PlayOnLinux byl vytvořen v bash.

Otevřeme si zkušební editor a zadáme následující řádek

#!/bin/bash

Pak je třeba přidat kód, který načte PlayOnLinux funkci

if [ "$PLAYONLINUX" = "" ]

then

exit 0

fi

source "$PLAYONLINUX/lib/sources"

Tento kód se Vám nemusí na první pohled zdát jasný. Budete mu rozumět lépe v další kapitole. Tento kód může být zkrácen takto:

[ "$PLAYONLINUX" = "" ] && exit

source "$PLAYONLINUX/lib/sources"

Během tohoto tutoriálu nebudu tento kód již dále ukazovat při každém příkladu. Nezapomeňte ho avšak zahrnout do své práce, jinak Váš skript nebude fungovat.

Vykonávající skript (Executing your script)

Poznámka: Důrazně doporučujeme, abyste pracovali výhradně s konzolí. Je to velmi užitečné v případě, že nastane nějaký problém. Jediné co musíte udělat je sputit „PlayOnLinux“ nebo „playonlinux-script-creator“ v konzoli. Chyby, které se mohou dostavit, budou zapsány v konzoli.

Textový editor Vám ušetří soubory a použití "Provedení" funkce PlayOnLinux v "nástrojích" nabídky. S PlayOnLinux-Script-Creator použijte tlačítko „Spustit“. Nic se neděje? To je normální, ještě jste se nezeptal na PlayOnLinux.

Kapitola: 2

Inicializace a zavírání okna PlayOnLinux

Od verze PlayOnLinux 3 musíte inicializovat okno na začátku skriptu a zavřete jej na konci.

Pro inicializování okna, použijte následující řádek:

POL_SetupWindow_Init

Chcete-li zavřít:

POL_SetupWindow_Close

Na konci by měl skript vypadat takto:

if [ "$PLAYONLINUX" = "" ]

then

exit 0

fi

source "$PLAYONLINUX/lib/sources"

POL_SetupWindow_Init

## Votre script ici

POL_SetupWindow_Close

exit

Zobrazení zprávy

Přidejte následující kód do Vašeho skriptu:

POL_SetupWindow_message "Hello World !" "My first message"

Tohle se Vám zobrazí

1.en

Nyní můžete zobrazit zprávy.

Zobrazení zprávy v konzoli

Spustíme PlayOnLinux z terminálu, můžete si zobrazit zprávu, která se velmi dobře hodí pro ladění. Zadejte následující kód:

echo "Hello World"

Komentování kódu

Tento Symbole "#" v podstatě říká, aby bash ignoroval následující text. Zde je příklad:

echo "Hello World"

# a nice comment

echo "Goodbye World"

Doporučujeme Vám, abyste se vyjádřili ke svému kódu pro usnadnění čtení a postupu validace skriptu

Textová zóna

Chcete se na něco zeptat uživatele? Funkce POL_SetupWindow_textbox byla vytvořena pro tento účel. Přidejte následující kód do Vašeho skriptu:

POL_SetupWindow_textbox "What is your name?" "Text zone"

Tohle se vám zobrazí

2.en

Nic se neděje? To je normální, uvidíme v následující kapitole, jak načíst data, která uživatel zadal

Chcete položit otázku?

Chcete-li uživateli položit otázku s odpovědí ano nebo ne? Pak použijte tuto funkci POL_SetupWindow_question Zde je návod, jak to funguje:

POL_SetupWindow_question "Do you like PlayOnLinux ?" "A question"

Výsledek bude vypadat takto:

3.en

V další kapitole uvidíme, jak získat odpověď na otázku

Nějaké to malé menu

Stejně jako u předchozích dvou funkcí, můžete vytvořit menu pro PlayOnLinux.

POL_SetupWindow_menu "What would you like to eat tonight ?" "Tonight's menu" "Carrots Potatoes French-Fries" " "

Co když chci dát př: "Mrkev", "Francouzské hranolky", "Brambor", dostanu 6 různých vstupů? Ano, rozhodli jsme se to udělat pomocí prázdné mezery jako oddělovač. Tímto způsobem, každá prázdná mezera odpovídá nové položce v menu. Pokud opravdu chcete mít mezery ve své nabídce, můžete to udělat takto.

POL_SetupWindow_menu "What do you want to eat tonight ?" "Tonight's menu" "Some carrots~Some potatoes~French fries" "~"

Představení aplikace

Tento příkaz je velmi důležitý, jelikož Vám umožní představit aplikaci pro uživatele dříve, než ji začne instalovat

POL_SetupWindow_presentation "Name of the program" "Editor of the program" "Editor's site" "your pseudo" "Program's prefix (cf chapter 5)"

Příklad:

POL_SetupWindow_presentation "The Quest of the platypus" "PlayOnLinux" "http://www.playonlinux.com" "Tinou" "quest_of_the_platypus"

4.en

Kapitola: 3

Proměnné

Proměnná je velmi důležitým prvkem v programování. Je definována názvem a hodnotou. Tato hodnota se může lišit podle skriptu. Pokud nerozumíte, vytrvejte a vše se ve správný čas dozvíte.

Deklarování proměnné

Existují dvě varianty jak deklarovat proměnné v bash:

1. případ:

MY_VARIABLE="My value"

2. případ:

export MY_VARIABLE="My value"

V prvním případě bude pouze skutečný skript moci přečíst hodnotu. V druhém všechny programy a skripty budou moci být otevřeny od Vás ke čtení v této proměnné.

Jaké je její použití?

Odpověď získáte v následujícím odstavci

Čtení proměnné

Musíte dát toto znamení "$" před proměnnou.

Zde je příklad kódu:

PSEUDO="Tinou"

POL_SetupWindow_message "$PSEUDO is the strongest" "Name of the strongest"

Výsledek:

5.en

Můžete použít proměnné v jakékoli funkci, echu, zprávě, otázce, menu, …

PlayOnLinux a proměnné

Pamatujete si tento kód?

POL_SetupWindow_menu "What do you want to eat tonight ?" "Tonight's menu" "Carrots Potatoes French-fries" " "

Výsledkem je skutečně odeslán v proměnné $ APP_ANSWER. To je způsob, jak načíst proměnné:

POL_SetupWindow_menu "What do you want to eat tonight ?" "Tonight's menu" "Carrots Potatoes French-fries" " "

MY_MEAL=$APP_ANSWER

POL_SetupWindow_message "Tonight we'll be eating $MY_MEAL" "Tonight's menu"

Proměnná $ APP_ANSWER je vytvořena s každou funkcí PlayOnLinux, která zahrnuje výběr od uživatele. Pro POL_SetupWindow_question, $ APP_ANSWER je buď TRUE nebo FALSE v závislosti na odpovědi.

Kapitola: 4

Podmínky

Podmínka Vám umožní, aby Vám skript dělal různé věci podle testu. Například hodnota proměnné.

Například

POL_SetupWindow_menu "What's for dinner ?" "Tonight's menu" "Carrots Potatoes French-fries" " "

MY_MEAL=$APP_ANSWER

if [ "$MY_MEAL" = "Carrots" ]

then

POL_SetupWindow_message "Let's eat" "Tonight's menu"

fi

Zpráva "let's eat" se zobrazí pouze v případě, že uživatel zvolí carrots POL_SetupWindow_menu "What's for dinner ?" "Tonight's menu" "Carrots Potatoes French-fries" " "

MY_MEAL=$APP_ANSWER

if [ "$MON_REPAS" = "Carottes" ]

POL_SetupWindow_message "I'm on a hunger strike" "Tonight's menu"

else

POL_SetupWindow_message "Can I have a second helping ?" "Tonight's menu"

fi

Zpráva "I'm on a hunger strike" bude zobrazena pouze v případě, že uživatel zvolí carrots. V opačném případě se zobrazí zpráva "Can I have a second helping?"

Kapitola: 5

Co je to Wine?

Wine je engine nutný pro běh nástroje PlayOnLinux. Tento software byl vyvinut WineHQ pro provoz Windows softwaru na GNU/ Linux. V této kapitole Vám ukážu některé důležité funkce PlayOnLinux pokud jde o software Wine. Pro více technických funkcí by jste si měli přečíst MuIX dokumentaci.

Wine prefix

PlayOnLinux spravuje Wine předpony. Nic lepšího než přímá ilustrace pro vysvětlení neeistuje. Wine instalace hry vypadá následovně:

wine_en

S využitím PlayOnLinux to vypadá následovně:

playonlinux_en

Point, nebo-li bod, umožňuje mít konkrétní konfiguraci na hru a její odinstalování je tak velice zjednodušené (stačí odebrat složku)

Správa předpony s PlayOnLinux

select_prefix

!!Prefix by měl obsahovat pouze alfanumerické znaky!!

Zvolený prefix. Všechny příkazy počínaje "Wine " nebo "regeditem" budou působit v tomto prefixu

select_prefix "$HOME/.PlayOnLinux/wineprefix/Steam/"

Vybereme-li steam prefix

POL_SetupWindow_prefixcreate

6.en

Buď vytvoříte nebo aktualizujete prefix. Je nutné to provést před každou instalací

CD-ROM

Jeden příkaz POL_SetupWindow_cdrom se jako výsledek ukládá v proměné $ CDROM

POL_SetupWindow_cdrom

7.en

Kontrola CD-ROM

Ověříme zda soubor na CD existuje příkazem POL_SetupWindow_cdrom

POL_SetupWindow_check_cdrom "/ path / to / / soubor / v / CD"

Použití Wine ke spuštění exe

Provede exe soubor ve vybraném prefixu

Příklady

wine $CDROM/setup.exe

wine d:\setup.exe

wine /home/splash/my_filer.exe

Vytvoření spouštěče v PlayOnLinux

Použijte následující syntaxi:

POL_SetupWindow_make_shortcut "Name_of_the_prefix" "Directory" "Executable" "" "Name of the launcher"

Příklad:

POL_SetupWindow_make_shortcut "JediKnightII" "Program Files/LucarsArt" "JediKnightII.exe" "" "Star Wars : Jedi Knight II"

Kapitola: 6

Úvod

Existuje několik dobrých způsobů jak manipulovat se soubory bash. Zde si ukážeme nejdůležitější příkazy.

Dočasný adresář PlayOnLinux

Je to v $ HOME / .PlayOnLinux / tmp /

Můžete zde upravit libovolný soubor, který chcete. Je doporučeno, abyste je odstranili ze složky, jakmile budete hotovi.

Přepínání adresáře

Musíte použít příkaz CD. Poznámka: Nový soubor je uložen v proměnné $ PWD

Příklad:

cd $ HOME / .PlayOnLinux / tmp /

Několik korespondencí

./ odkazuje na aktuální soubor

./ odkazuje na nadřazený adresář

Odstranění souboru nebo adresáře

Varování, tento příkaz je velmi nebezpečný. Mohlo by to zničit všechny Vaše soubory, pokud s ním neumíte zacházet správně. Například, pokud jste se rozhodli odstranit / home / tinou / .PlayOnLinux / tmp / a, že jste nechtěně vložili prázdný znak mezi / tinou / a .PlayOnLinux, můžete se rozloučit se svými dokumenty. PlayOnLinux nebude zodpovědný za žádné nesprávné manipulace z Vaší strany.

Zde máte příkazy

rm ./file.extension

Odstraní file.extension v aktuálním adresáři ($ PWD)

rm ./dossier -r

Odstraní adresář a všechno v něm.

Kopírování souborů z jiného adresáře

cp source_file target_directory

Kopírování adresáře

cp source_directory target_directory /-r

Přesunutí nebo přejmenování souboru nebo adresáře

mv source_directory target_directory

mv source_file target_file mv source_file target_file

Kapitola: 7

Volnější prezentace:

POL_SetupWindow_free_presentation "Titr", "Message"

Stahování souboru

POL_SetupWindow_download "message" "Title" "URL" POL_SetupWindow_download "message" "Title", "URL"

Text zóny s "browse" tlačítkem

POL_SetupWindow_browse "message" "Title" "Default Value"

Čekání na dokončení procesu

To je nové od verze 3.x. Existuje způsob, jak nakonfigurovat PlayOnLinux, aby čekal během provádění procesu. V podstatě řeknete PlayOnLinuxu: "Zobraz "čekací" okno s čekací lištou, dokud mti neřeknu jinak."

Zde je syntaxe:

POL_SetupWindow_wait_next_signal "message" "title"

command1...

command2...

POL_SetupWindow_detect_exit

POL_SetupWindow_...

Příklad

POL_SetupWindow_wait_next_signal "Installation of Steam" "Steam"

wine "steam.exe"

POL_SetupWindow_detect_exit

POL_SetupWindow_message "Steam installed"

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Joomla SEF URLs by Artio

linuxportal-one ictmanazer joomladev-logo firefox-podpora  ocal-logo