Vytisknout

Gparted dokumentace (on-line příručka)

Napsal Michal Kušnir. Zařazeno v Souborové nástroje

Příručka k aplikaci GParted

Curtis Gedak

Projekt GParted


<Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>

Tato příručka popisuje aplikaci GParted ve verzi 0.8.0.

Copyright © 2008, 2009, 2010, 2011 Curtis Gedak

Je povoleno kopírovat, šířit a/nebo upravovat tento dokument za podmínek GNU Free Documentation License, verze 1.2 nebo jakékoli další verze vydané nadací Free Software Foundation; bez neměnných oddílů, bez textů předních desek a bez textů zadních desek. Kopii licence GFDL naleznete pod tímto odkazem nebo v http://www.fsf.org/licensing/licenses/fdl.html nebo v souboru COPYING-DOCS dodávaném s touto příručkou.

Zpětné ohlasy

Pokud chcete oznámit chybu nebo navrhnout vylepšení vztahující se k aplikaci gparted nebo této příručce, postupujte dle instrukcí na http://gparted.org/bugs.php.

Přehled revizí

Revize Příručka V1.3 k aplikaci GParted

Leden 2011

Curtis Gedak

Projekt GParted

Popisuje aplikaci GParted ve verzi 0.8.0.

Revize Příručka V1.2 k aplikaci GParted

Červen 2010

Curtis Gedak

Projekt GParted

Popisuje aplikaci GParted ve verzi 0.6.0.

Revize Příručka V1.1 k aplikaci GParted

Červenec 2009

Curtis Gedak

Projekt GParted

Popisuje aplikaci GParted ve verzi 0.4.6.

Revize Příručka V1.0 k aplikaci GParted

Leden 2009

Curtis Gedak

Projekt GParted

Popisuje aplikaci GParted ve verzi 0.4.2.

Revize Příručka V0.3.9 k aplikaci GParted

Září 2008

Curtis Gedak

Projekt GParted

Popisuje aplikaci GParted ve verzi 0.3.9.

Abstrakt

GParted je editor diskových oddílů pro Gnome (Gnome PARTition EDitor) na vytváření, přetváření a mazaní diskových oddílů. Aplikace GParted vám umožňuje měnit uspořádání oddílu při zachování obsahu oddílu.


Obsah

Úvod

Aplikace gparted je editor diskových oddílů pro GNOME (Gnome PARTition EDitor) na vytváření, přetváření a mazaní diskových oddílů.

Diskové zařízení může být rozdělené na jeden nebo více oddílů. Aplikace gparted vám umožňuje změnit organizaci oddílů na diskovém zařízení a přitom zachovat jejich obsah.

S aplikací gparted můžete provádět následující úkoly:

 • Vytvářet na diskovém zařízení oddíly
 • Zapínat a vypínat příznaky oddílu, jako zda je zaveditelný a skrytý.
 • Provádět s oddíly činnosti, jako je vytvoření, smazání, změna velkosti, přesun, kontrola, změna názvu, kopírování a vkládání.

Výstraha

Úpravou oddílu může potenciálně dojít ke ZTRÁTĚ DAT.

Aplikace gparted je navržená tak, aby vám umožnila úpravu oddílů s minimálním rizikem ztráty dat. Aplikace je pečlivě testovaná a prakticky používaná týmem projektu GParted. Přesto může ke ztrátě dat dojít v důsledku softwarové chyby, problémů s hardwarem nebo výpadku napájení.

Ke snížení rizika ztráty dat pomůže, když nebudete při spuštěné aplikaci gparted připojovat a odpojovat diskové oddíly mimo aplikaci gparted.

Doporučujeme vám, abyste si svá DATA před použitím aplikace gparted ZÁLOHOVALI.

Začínáme

Spuštění gparted

Aplikaci gparted můžete spustit následujícími způsoby:

Nabídka Aplikace
Vybrat Systémové nástroje → Editor diskových oddílů GParted.
Příkazový řádek
Spustit následující příkaz: gparted

Při spuštění vyhledá aplikace gparted ve vašem počítači disková zařízení.

Okno aplikace gparted

Když spustíte aplikaci gparted, zobrazí se následující okno:

Obrázek 1. Okno aplikace gparted

Ukazuje hlavní okno aplikace gparted.

 

Okno aplikace gparted obsahuje následující části:

Panel nabídek
Nabídky v panelu nabídek obsahují všechny příkazy, které můžete potřebovat pro práci s diskovými zařízeními a oddíly v aplikaci gparted.
Panel nástrojů
Panel nástrojů obsahuje podmnožinu příkazů z těch, které jsou přístupné z panelu nabídek.
Oblast s grafickým zobrazením
Oblast s grafickým zobrazením obsahuje názornou grafickou prezentaci oddílů na vybraném zařízení.
Oblast s textovým zobrazením
Oblast s textovým zobrazením obsahuje textový seznam oddílů na vybraném diskovém zařízení.
Stavový panel
Stavový panel zobrazuje informace o současné činnosti aplikace gparted nebo o počtu operací čekajících na zpracování.
Informační panel zařízení
Informační panel zařízení zobrazuje podrobnosti o vybraném diskovém zařízení.
Ve výchozím stavu není informační panel zařízení zobrazený. Pokud chcete informační panel zařízení zobrazit, vyberte Zobrazit → Informace o zařízení.
Panel nevyřízených operací
Panel nevyřízených operací zobrazuje aktuální seznam operací s oddíly čekajícími ve frontě na zpracování.
Ve výchozím stavu, pokud je počet takovýchto operací 0, není panel nevyřízených operací zobrazený. Pokud chcete panel nevyřízených operací zobrazit, vyberte Zobrazit → Nevyřízené operace.

Pokud kliknete levým tlačítkem v oblasti s grafickým nebo textovým zobrazením, vyberete oddíl, který se bude upravovat.

Pokud kliknete pravým tlačítkem v oblasti s grafickým nebo textovým zobrazením, aplikace zobrazí vyskakovací nabídku. Vyskakovací nabídka obsahuje nejběžnější činnosti na úpravu oddílu.

Podobně, jako v jiných aplikacích GNOME, můžete i v aplikaci gparted jednotlivé činnosti provádět několika způsoby: z nabídky, z panelu nástrojů nebo klávesovou zkratkou.

Spuštění gparted z příkazové řádky

Aplikaci gparted můžete spustit z příkazové řádky a zadat jí jedno nebo více diskových zařízení.

Pro práci s více diskovými zařízeními z příkazové řádky napište následující příkaz a zmáčkněte Enter:

$gparted /cesta-k-vašemu-zařízení1 /cesta-k-vašemu-zařízení2

Zobrazení podpory souborového systému

Pokud chcete zobrazit činnosti podporované v souborových systémech, vyberte: Zobrazit → Podpora souborového systému. Aplikace zobrazí dialogové okno Podpora souborového systému.

 • Pokud chcete o tabulce více informací, klikněte na Legenda a aplikace zobrazí o tabulce podrobné informace.
 • Jestliže jste doinstalovali software až za běhu aplikace gparted, klikněte na Znovu vyhledat podporované akce, aby se tabulka občerstvila. Aplikace provede aktualizaci tabulky.

Kliknutím na Zavřít dialogové okno Podpora souborového systému zavřete.

Práce se zařízeními

Výběr zařízení

Když chcete vybrat diskové zařízení, zvolte: GParted → Zařízení a vyberte zařízení ze seznamu. Aplikace zobrazí v okně gparted rozložení oddílů daného zařízení.

Zobrazení informací o zařízení

Když chcete zobrazit informace o diskovém zařízení:

 1. Vyberte diskové zařízení. Viz „Výběr zařízení“.
 2. Zvolte: Zobrazit → Informace o zařízení. Aplikace otevře v okně gparted postranní panel a zobrazí informace o zařízení.

Pokud chcete postranní panel Informace o zařízení zavřít, zrušte výběr: Zobrazit → Informace o zařízení.

Občerstvení všech zařízení

Když chcete občerstvit všechna disková zařízení, vyberte: GParted → Obnovit zařízení. Aplikace znovu vyhledá všechna disková zařízení a aktualizuje v okně gparted rozvržení oddílů zařízení.

Vytváření nové tabulky oddílů

Když chcete na diskovém zařízení vytvořit novou tabulku oddílů:

 1. Vyberte diskové zařízení. Viz „Výběr zařízení“.
 2. Zvolte Zařízení → Vytvořit tabulku oddílů. Aplikace zobrazí dialogové okno Vytvořit tabulku oddílů na /cesta-k-zařízení.
 3. Pokud chcete jinou tabulku oddílů než msdos, klikněte na Pokročilé a vyberte typ tabulky oddílů ze seznamu.
 4. Nová tabulka oddílů se vytvoří kliknutím na Použít. Aplikace zapíše novou tabulku oddílů na diskové zařízení. Po té v okně gparted aktualizuje rozložení oddílů zařízení.

Výstraha

VAROVÁNÍ: Tímto se ODSTRANÍ VŠECHNA DATA na CELÉM DISKOVÉM ZAŘÍZENÍ.

Pokud svoji tabulku oddílů přepíšete nešťastnou náhodou, podívejte se na „Obnovení tabulky oddílů“

Pokus o záchranu dat

Když chcete zkusit zachránit data z diskového zařízení:

 1. Vyberte diskové zařízení. Viz „Výběr zařízení“.
 2. Zvolte Zařízení → Zkusit zachránit data. Aplikace zobrazí dialogové okno Hledání souborových systémů na /cesta-k-zařízení.
 3. Klikněte na OK a aplikace započne procházení celého disku.

  Tip

  U velkých diskových zařízení může jejich úplná prohlídka zabrat dlouhou dobu. Pokud na to nemáte dostatek času, klikněte na Zrušit.

  Poznámka

  V souborovém systému mohou být objeveny maximálně 4 oddíly. Pokud chcete objevit více než 4 oddíly a obnovit tabulku oddílů, podívejte se na „Obnovení tabulky oddílů“.

 4. Až je úplné procházení disku dokončeno, zobrazí se jedno ze dvou možných dialogových oken:
  • Na /cesta-k-zařízenínebyl nalezen žádný souborový systém

   Pokud není nalezen žádný souborový systém, máte ještě další možnosti, jak zkusit zachránit svá data. Pro pomoc se záchranou řady různých typů ztracených souborů je navržena aplikace photorec. Více informací o ní najdete na http://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec.

   Kliknutím na OK zavřete dialogové okno a ukončíte tento pokus o záchranu dat.

  • Na /cesta-k-zařízeníbyly nalezeny souborové systémy

   Pokud jsou souborové systémy nalezeny, je každý z nich zobrazen v seznamu pod tlačítkem Zobrazit. Dialogové okno signalizuje, jestli se objevily nějaké nekonzistence v datech. Nekonzistence v datech vám může zabránit data zobrazit.

 5. Pro záchranu dat postupujte v následujících krocích pro každý ze souborových systémů:
   • Klikněte na tlačítko Zobrazit, aby se souborový systém připojil a zobrazil. Otevře se váš výchozí správce souborů a obsah souborového systému zobrazí pouze ke čtení.

  Poznámka

  Jestliže se objeví dialogové okno Nelze otevřít výchozího správce souborů, budete muset správce souborů otevřít sami a přejít do přípojného bodu pro souborový systém.

  Přípojný bod je zobrazen v dialogovém okně, například „/tmp/gparted-roview-XXXXXX“.

  Kliknutím na OK dialogové okno Nelze otevřít výchozího správce souborů zavřete.

  • Použijte správce souborů k překopírování svých dat na jiné úložné médium.
  • Po dokončení kopírování svých data správce souborů zavřete.
 6. Po dokončení záchrany dat klikněte na Zavřít a tím celý pokus o záchranu ukončíte. Aplikace odpojí případné souborové systémy připojené kvůli zobrazení. Po té znovu projde všechna disková zařízení a občerství rozložení oddílů zařízení v okně gparted.

Práce s oddíly

Základní činnosti s oddíly

Tyto činnosti neprovádí v oddílech na vašem diskovém zařízení změny.

Výběr oddílu

Pokud chcete vybrat oddíl, použijte následující:

 • Klikněte na oddíl v oblasti s grafickým zobrazením.
 • Klikněte na oddíl v oblasti s textovým zobrazením.

Aplikace zvýrazní oddíl v okně gparted jak v oblasti s grafickým zobrazením, tak s textovým zobrazením.

Poznámka

Operace s oddílem jako smazání, změna velikosti, přesun, kopírování, formátování, kontrola a změna názvu vyžadují, aby oddíl nebyl připojený. Viz „Odpojení oddílu“.

Výběr neobsazeného místa

Pokud chcete vybrat neobsazené místo, použijte následující:

 • Klikněte na neobsazeno v oblasti z grafickým zobrazením.
 • Klikněte na neobsazeno v oblasti s textovým zobrazením.

Aplikace zvýrazní v okně gparted neobsazené místo jak v oblasti s grafickým zobrazením, tak s textovým zobrazením.

Tip

Jestliže nemáte žádné diskové zařízení s neobsazeným místem, můžete zkusit následující:

 • Přidat nové diskové zařízení do svého počítače.
 • Zmenšit oddíl, který obsahuje nevyužité místo. Viz „Změna velikosti oddílu“.

Zobrazení informací o oddíle

Pokud chcete zobrazit informace o oddíle:

 1. Vyberte oddíl. Viz „Výběr oddílu“.
 2. Vyberte: Oddíl → Informace. Aplikace otevře dialogové okno Informace o /cesta-k-zařízení.

Kliknutím na Zavřít dialogové okno Informace o /cesta-k-zařízení zavřete.

Připojení oddílu

Pokud chcete připojit oddíl:

 1. Vyberte nepřipojený oddíl. Viz „Výběr oddílu“.
 2. Zvolte: Oddíl → Připojit a vyberte ze seznamu přípojný bod. Aplikace připojí oddíl do přípojného bodu a občerství v okně gparted rozložení oddílů zařízení.

Poznámka

Jestliže není operace Oddíl → Připojit viditelná, aplikace gparted neví, kam by měla oddíl připojit.

Odpojení oddílu

Pokud chcete odpojit oddíl:

 1. Vyberte připojený oddíl. Viz „Výběr oddílu“
 2. Zvolte: Oddíl → Odpojit. Aplikace odpojí oddíl z přípojného bodu a občerství v okně gparted rozvržení oddílů zařízení.

Tip

Jestliže operace Oddíl → Odpojit nebyl úspěšná, je oddíl pravděpodobně používán.

Pokud potřebujete mít všechny oddíly odpojené a přístupné pro úpravy, zaveďte systém ze spustitelného CD a použijte aplikaci gparted. Viz „Získání GParted na spustitelném CD“.

Středně pokročilé činnosti s oddíly

Tyto akce provádí v oddílech na vašem diskovém zařízení změny. Ale nemění počáteční a koncovou hranici vašich stávajících oddílů.

Vytvoření nového oddílu

Pokud chcete vytvořit nový oddíl:

 1. Vyberte neobsazené místo na diskovém zařízení. Viz „Výběr neobsazeného místa“.
 2. Zvolte: Oddíl → Nový. Aplikace zobrazí dialogové okno Vytvořit nový oddíl.
 3. Určete velikost a umístění oddílu. Viz „Stanovení velikosti a umístění oddílu“.
 4. Určete zarovnání pro oddíl. Viz „Stanovení zarovnání oddílu“.
 5. Určete typ oddílu. Viz „Stanovení typu oddílu“.
 6. Určete typ souborového systému pro oddíl. Viz „Stanovení souborového systému oddílu“.
 7. Zadejte název pro oddíl. Viz „Stanovení názvu oddílu“.
 8. Klikněte na Přidat a do fronty operací se přidá operace vytvoření oddílu. Aplikace zobrazí operaci vytvoření oddílu v panelu Nevyřízené operace v okně gparted.

Smazání oddílu

Pokud chcete smazat oddíl:

 1. Vyberte nepřipojený oddíl. Viz „Výběr oddílu“.
 2. Zvolte: Oddíl → Smazat. Aplikace zobrazí operaci smazání v panelu Nevyřízených operací.

Výstraha

Když smažete logický oddíl, všechny stávající logické oddíly za tímto smazaným podstoupí změnu názvu zařízení.

Například, rozšířený oddíl obsahuje logické oddíly A, B, C a D. K těmto logickým oddílům přistupuje operační systém následovně:

 • Oddíl A jako /dev/sda5.
 • Oddíl B jako /dev/sda6.
 • Oddíl C jako /dev/sda7.
 • Oddíl D jako /dev/sda8.

Jakmile je oddíl B smazán, zbývající logické oddíly budou operačním systémem zpřístupněny následovně:

 • Oddíl A jako /dev/sda5.
 • Oddíl C jako /dev/sda6. Pozor na změnu v názvu zařízení.
 • Oddíl D jako /dev/sda7. Pozor na změnu v názvu zařízení.

Změny v názvech zařízení mohou způsobit problémy, pokud se oddíl připojuje podle názvu zařízení. Problému můžete při připojování oddílu předejít používání názvu nebo univerzálního jedinečného identifikátoru (Universally Unique Identifier - UUID) oddílu.

Změny v názvu zařízení mohou nepříznivě ovlivnit následující soubory:

 • /etc/fstab - Obsahuje seznam souborových systému, které se mají připojit.
 • /boot/grub/menu.lst - Obsahuje instrukce o zavádění operačního systému pro správce zavádění grub.

Formátování oddílu

Pokud chcete naformátovat oddíl:

 1. Vyberte nepřipojený oddíl. Viz „Výběr oddílu“.
 2. Zvolte: Oddíl → Formátovat jako a vyberte ze seznamu typ souborového systému. Aplikace zobrazí operaci formátování oddílu v panelu Nevyřízených operací.

Nastavení názvu oddílu

Pokud chcete nastavit název (návěští) oddílu:

 1. Vyberte nepřipojený oddíl. Viz „Výběr oddílu“.
 2. Zvolte: Oddíl → Název. Aplikace otevře dialogové okno Nastavit název oddílu na /cesta-k-oddílu.
 3. Název vepište do textového pole Název.
 4. Klikněte na OK. Aplikace v panelu Nevyřízené operace zobrazí operaci nastavení názvu oddílu.

Stanovení podrobností oddílů

Stanovení podrobností oddílu je potřebné když se provádí takové činnosti, jako vytváření, změna velikosti a přesun.

Stanovení velikosti a umístění oddílu

Pokud chcete stanovit velikost a umístění oddílu, použijte jeden nebo kombinaci více z následujících postupů:

 • Zmáčkněte a držte šipku na jednom z konců grafického znázornění. Táhněte šipku vlevo nebo vpravo v mezích grafické oblasti.
 • Zmáčkněte tlačítko myši uvnitř oddílu v grafickém znázornění a držte jej. Táhněte vlevo nebo vpravo v mezích grafické oblasti.
 • V následujících polích upravte hodnoty klikáním na šipky číselníků nebo je přímo zapište:
  • Volné místo před oddílem
  • Nová velikost
  • Volné místo za oddílem

Aplikace ihned aktualizuje jak grafické znázornění, tak číselné hodnoty ve všech třech polích.

Stanovení zarovnání oddílu

Abyste mohli určit zarovnání oddílu, klikněte na tlačítko se šipkou u pole Zarovnat na a vyberte jej ze seznamu.

 • Pro moderní operační systémy použijte zarovnání na MiB. Toto nastavení zarovná oddíly tak, aby začínaly a končily přesně na hranicích celých mebibajtů (1 048 576 byjtů). Zarovnání na MiB poskytuje vyšší výkonnost při použití systémů RAID a disků SSD, stejně jako disků USB flash.
 • Zarovnání na Cylindry použijte k udržení kompatibility s operačními systémy vydanými před rokem 2000, např. s operačním systémem DOS. Toto nastavení zarovná oddíly tak, aby začínaly a končily na hranicích cylindrů.

  Tip

  Hodnoty Cylindr/Hlava/Sektor, tak jak je hlásí moderní disková zařízení, nemají již přímý fyzický vztah k tomu, jak jsou data uložená na daném diskovém zařízení. Z toho důvodu již nadále nejsou vhodné k nastavení zarovnání pro zvýšení výkonu.

 • Volbu Nic použijte jen v případě, že máte hlubší znalosti o struktuře disku, tabulkách rozdělení disku a zaváděcích sektorech. Toto nastavení umístí hranice oddílů relativně ke konci přímo předcházejícího oddílu na diskovém zařízení. Toto nastavení negarantuje rezervování a respektování místa potřebného pro zaváděcí sektory.
Stanovení typu oddílu

Abyste mohli určit typ oddílu, klikněte na tlačítko se šipkou u pole Vytvořit jako a vyberte jej ze seznamu.

Poznámka

Tabulka oddílů msdos má pro oddíly následující omezení:

 • Maximálně 4 primární oddíly.
 • Maximálně 3 primární oddíly a 1 rozšířený oddíl.

  Rozšiřující oddíl může obsahovat více logických oddílů. Některé distribuce GNU/Linux podporují přístup k nanejvýše 15 oddílům na diskovém zařízení.

 • Maximální velikost oddílu je 2 Terabajty při použití velikosti sektoru 512 bajtů. Oddíl také musí začínat na prvních 2 Terabajtech diskového zařízení.

Tip

Primární oddíl poskytuje lepší možnosti při obnově dat, protože údaje o hranicích oddílu jsou uložené na známém pevně daném místě diskového zařízení.

Stanovení souborového systému oddílu

Abyste mohli určit typ souborového systému, klikněte na tlačítko se šipkou u pole Souborový systém a vyberte jej ze seznamu.

Poznámka

Zde jsou příklady použití některých souborových systémů:

 • Souborové systémy ext2 a ext3 můžete použít pro instalaci GNU/Linux a pro data.
 • Odkládací oddíl Linuxu můžete použít se systémem GNU/Linux ke zvětšení virtuální paměti svého počítače.
 • Souborové systémy FAT16 a FAT32 můžete použít ke sdílení dat mezi svobodnými a komerčními operačními systémy.
 • Nezformátovaný oddíl můžete použít, pokud chcete vytvořit oddíl bez souborového systému.
Stanovení názvu oddílu

Když chcete zadat název oddílu, někdy také nazývaný návěští, zapište jej do textového pole Název.

Tip

Pojmenování můžete použít jako pomůcku k zapamatování, co je v oddíle uložené.

Jedinečné názvy lze použít k připojování souborových systémů v operačním systému GNU/Linux.

Pokročilé činnosti s oddíly

Tyto akce provádí v oddílech na vašem diskovém zařízení změny. Mohou také měnit počáteční a koncovou hranici vašich stávajících oddílů. Tyto akce mohou způsobit, že selže zavedení operačního systému.

Změna velikosti oddílu

Změnu velikosti a přesun oddílu lze provést naráz jako jednu operaci aplikace gparted.

Pokud chcete změnit velikost oddílu:

 1. Vyberte nepřipojený oddíl. Viz „Výběr oddílu“.
 2. Zvolte Oddíl → Změnit velikost/Přesunout. Aplikace zobrazí dialogové okno Změnit velikost/Přesunout /cesta-k-oddílu.
 3. Upravte velikost oddílu. Viz „Stanovení velikosti a umístění oddílu“.

   

  Tip

  Pokud nechcete, aby se začátek stávajícího oddílu posunul, pak neměňte hodnotu volné místo před oddílem.

 4. Určete zarovnání oddílu. Viz „Stanovení zarovnání oddílu“.
 5. Klikněte na Změnit velikost/Přesunout. Aplikace zobrazí operaci změny velikosti/přesunu v panelu Nevyřízené operace.
 6. Zkontrolujte operaci, která byla přidána do panelu Nevyřízené operace.

  Jestliže operace zahrnuje krok s přesunem, počítejte s následujícím:

  • Krok s přesunem může trvat velmi dlouho, než je zcela dokončen.
  • Pokud oddíl obsahuje zavaděč operačního systému, může jeho přesun způsobit selhání při spuštění tohoto operačního systému.

  Pokud nejste připraveni na dlouhé čekání nebo řešení možných problémů se spouštěním operačního systému, budete možná chtít operaci vrátit zpět. Viz „Vrácení poslední operace zpět“.

Tip

Aby bylo možné oddíl zvětšit nebo přesunou, musí být k dispozici nepřidělené místo sousedící s oddílem.

V případě, že zvětšujete logický oddíl, musí být nepřidělené místo součástí rozšířeného oddílu.

V případě, že zvětšujete primární oddíl, nesmí být nepřidělené místo součástí rozšířeného oddílu.

Nepřidělené místo můžete přesunout tak, aby bylo nebo nebylo součástí rozšířeného oddílu tím, že změníte velikost rozšířeného oddílu.

Tip

Abyste vylepšili způsobilost oddílu NTFS ke zmenšení velikosti, můžete zvážit použití některé z následujících možností:

 • Defragmentujte souborový systém.

  Spuštění počítače s komerčním operačním systémem, který používá NTFS, v nouzovém režimu, může zlepšit schopnost defragmentace souborového systému. Do nouzového režimu se dostanete stiskem klávesy F8 ve chvíli, kdy váš počítač začne operační systém zavádět.

 • Zkontrolujte oddíl na výskyt chyb následujícím příkazem:
  C:>chkdsk /f /r

  Nezapomeňte, že abyste mohli spustit příkaz chkdsk, musíte počítač znovu spustit se systémem, který používá NTFS.

 • Dočasně zakažte stránkovací soubor. Stránkovací soubor obsazuje část místa oddílu napevno a defragmentovací proces jej nemůže přesunout.
 • Dočasně přesuňte rozsáhlé soubory na jiný oddíl nebo diskové zařízení. Rozsáhlými soubory se rozumí takové, jejichž velikost přesahuje několik set megabajtů (MB).
 • Před změnou velikosti oddílu NTFS zajistěte korektní ukončení komerčního operačního systému, který NTFS využívá.
 • Ponechte v oddíle NTFS nejméně 10 % volného místa. Pokud velikost oddílu zmenšíte příliš, může mít komerční operační systém potíže s provozem.
 • Po zmenšení oddílu NTFS spusťte počítač dvakrát po sobě s komerčním operačním systémem, který NTFS používá.

Přesouvání oddílu

Přesun a změnu velikosti oddílu lze provést naráz jako jednu operaci aplikace gparted.

Když chcete oddíl přesunout:

 1. Vyberte nepřipojený oddíl. Viz „Výběr oddílu“.
 2. Zvolte Oddíl → Změnit velikost/Přesunout. Aplikace zobrazí dialogové okno Změnit velikost/Přesunout /cesta-k-oddílu.
 3. Změňte umístění oddílu. Viz „Stanovení velikosti a umístění oddílu“.
 4. Určete zarovnání oddílu. Viz „Stanovení zarovnání oddílu“.
 5. Klikněte na Změnit velikost/Přesunout. Aplikace zobrazí operaci změny velikosti/přesunu v panelu Nevyřízené operace.

Tip

Pokud oddíl obsahuje zavaděč operačního systému, může použití operace přesunu způsobit, že daný operační systém nepůjde zavést.

Jestliže spuštění operačního systému selže, přečtěte si „Oprava problémů se zaváděním operačního systému“.

Kopírování a vkládání oddílu

Když chcete oddíl kopírovat:

 1. Vyberte nepřipojený oddíl. Viz „Výběr oddílu“.
 2. Zvolte: Oddíl → Kopírovat. Aplikace označí oddíl jako zdrojový.

Když chcete oddíl vložit:

 1. Vyberte nepřidělené místo na diskovém zařízení. Viz „Výběr neobsazeného místa“.
 2. Zvolte Oddíl → Vložit. Aplikace zobrazí dialogové okno Vložit /cesta-k-oddílu.
 3. Pokud chcete, můžete upravit velikost a umístění oddílu. Viz „Stanovení velikosti a umístění oddílu“.
 4. Pokud chcete, můžete stanovit zarovnání oddílu. Viz „Stanovení zarovnání oddílu“.
 5. Klikněte na Vložit. Aplikace zobrazí operaci kopírování oddílu v panelu Nevyřízené operace.

Výstraha

Zkopírovaný oddíl má stejný název a stejný identifikátor UUID (Universally Unique Identifier) jako zdrojový oddíl. To může způsobit problémy v situaci, kdy se připojuje oddíl podle názvu nebo UUID. Podstata problému je v tom, že název ani UUID nejsou jednoznačné.

Jako řešení můžete použít jedno z následujících:

 • Změňte UUID oddílu. Pokud název oddílu není prázdný, změňte název oddílu.
 • Zvolte jiný postup, který zajistí, že zdrojový oddíl a kopie zdrojového oddílu nebudou použity na stejném počítači naráz.

Správa příznaků oddílu

Když chcete nastavit příznaky oddílu:

 1. Vyberte oddíl. Viz „Výběr oddílu“.
 2. Zvolte: Oddíl → Nastavit příznaky. Aplikace otevře dialogové okno Nastavit příznaky na /cesta-k-oddílu.
  • Když chcete příznak zapnout, zaškrtněte políčko vedle příznaku. Aplikace zapíše zapnutý příznak do oddílu a aktualizuje dialogové okno Nastavit příznaky na /cesta-k-oddílu.
  • Když chcete příznak vypnout, zrušte zaškrtnutí políčka vedle příznaku. Aplikace zapíše vypnutý příznak do oddílu a aktualizuje dialogové okno Nastavit příznaky na /cesta-k-oddílu.

Kliknutím na tlačítko Zavřít dialogové okno Nastavit příznaky na /cesta-k-oddílu zavřete.

Poznámka

Zde je popis jednotlivých příznaků tabulky oddílu msdos:

 • Boot je použito některými zaváděcími programy komerčních operačních systémů. Tento příznak označuje oddíl jako aktivní nebo zaveditelný. Pouze jeden oddíl na diskovém zařízení může být aktivní.
 • Hidden je použito k označení některými komerčními operačními systémy. Tento příznak způsobí, že je oddíl pro operační systém neviditelný.
 • LBA je použito některými zaváděcími programy komerčních operačních systémů. Tento příznak označuje, že by se k oddílu mělo přistupovat pomocí logického adresování bloků LBA (Logical Block Addressing) místo adresování CHS (Cylindr-Hlava-Sektor).
 • LVM je použito k označení, že oddíl je použitý správcem logických oddílů LVM (Logical Volume Manager).
 • Palo je použito zaváděcím programem palo na architektuře PA-RISC (Precision Architecture - Reduced Instruction Set Computing).
 • Prep je použito k označení zaváděcího oddílu na hardwaru PowerPC (Power Performance Computing).
 • RAID je použito k označení, že oddíl je použitý v diskovém poli RAID (Redundant Array Inexpensive Disks).

Kontrolování oddílu

Kontrola oddílu zkusí najít a opravit problémy v souborovém systému. Kontrola oddílu zkusí zvětšit souborový systém tak, aby vyplnit oddíl.

Když chcete oddíl zkontrolovat:

 1. Vyberte nepřipojený oddíl. Viz „Výběr oddílu“.
 2. Zvolte: Oddíl → Zkontrolovat. Aplikace zobrazí operaci kontroly oddílu v panelu Nevyřízené operace.

Práce s frontou operací

Vrácení poslední operace zpět

Pokud chcete vrátit zpět poslední operaci ve frontě operací, zvolte: Upravit → Vrátit poslední operaci. Aplikace odstraní poslední operaci z fronty zobrazené v panelu Nevyřízené operace. Pokud již ve frontě nezůstala žádná operace, aplikace panel Nevyřízené operace zavře.

Vymazání všech operací

Pokud chcete vymazat všechny operace ve frontě operací, zvolte: Upravit → Zrušit všechny operace. Aplikace odstraní všechny operace z fronty a zavře panel Nevyřízené operace.

Provedení všech operací

Pokud chcete provést všechny operace:

 1. Vyberte: Upravit → Provést všechny operace. Aplikace zobrazí dialogové okno Provést operace na zařízení.

  Výstraha

  Úprava oddílu může potenciálně způsobit ZTRÁTU DAT. Doporučujeme vám svá data zálohovat předtím, než začnete oddíl upravovat.

 2. likněte na Použít. Aplikace zobrazí dialogové okno Provádí se nevyřízené operace. Nevyřízené operace se budou provádět jedna za druhou v pořadí, jak jste je vytvořili. Aplikace bude po dokončení každé operace aktualizovat zobrazení stavu.
  • Pokud chcete zobrazit více informací, klikněte na Podrobnosti. Aplikace zobrazí o operaci více podrobností.

   Pokud chcete více informací o krocích jednotlivých operací, klikněte na tlačítko se šipkou po straně operace.

  • Pokud chcete operaci během provádění zastavit, klikněte na Zrušit. Aplikace zobrazí dialogové okno s varováním.

   Bude vám doporučeno Pokračovat v operaci, protože volba Zrušit operaci může způsobit ZÁVAŽNÉ poškození souborového systému. Operaci zrušte jen v případě, že jste si vědomi následků.

   Po dokončení provádění všech operací aplikace zobrazí tlačítka Uložit podrobnosti a Zavřít.

 3. Pokud chcete uložit podrobnosti z provádění všech operací, klikněte na Uložit podrobnosti. Aplikace zobrazí dialogové okno Uložit podrobnosti.
  • Pokud chcete změnit výchozí název souboru, zapiště nový název souboru do textového pole Název.
  • Pokud chcete soubor uložit do jiné složky než /root, klikněte na Procházet jiné složky. Aplikace zobrazí navigátor souborového systému.

   Použijte navigátor souborového systému k výběru složky.

  • Klikněte na Uložit a aplikace uloží podrobnosti do souboru.

  Výstraha

  V případě, že používáte aplikaci gparted ze spustitelného CD, existuje kořenový souborový systém pouze v operační paměti. Všechny soubory uložené do kořenového souborového systému spustitelného CD budou po vypnutí počítače ztraceny.

  Pokud jste uložili podrobnosti z aplikace gparted do kořenového souborového systému spustitelného CD, budete je potřebovat zkopírovat na trvalé úložiště. Příklady takovýchto trvalých úložišť jsou pevný disk nebo USB flash disk.

 4. Klikněte na Zavřít. Aplikace zavře dialogové okno Provádí se nevyřízené operace. Po té znovu projde všechna disková zařízení a občerství rozložení oddílů zařízení v okně gparted.

Získání GParted na spustitelném CD

Spustitelné CD je kompaktní disk, který obsahuje zaveditelný operační systém. Spustitelné CD vám umožňuje rozjet svůj počítač z CD.

Použití aplikace gparted ze spustitelného CD má následující výhody:

 • Můžete upravovat všechny své oddíly, protože žádný z nich není připojený.
 • Můžete upravovat oddíly na počítačích, které nemají zaveditelný operační systém.

Aplikace gparted je dostupná na řadě spustitelných CD distribucí.

Spustitelné CD obsahující aplikaci gparted si můžete stáhnout z následujících webů:

Tip

Abyste předešli znehodnocení prázdného CD při vypalování souboru s obrazem CD, řiďte se následujícími typy:

 • Ujistěte se, že kontrolní součet staženého souboru odpovídá kontrolnímu součtu uvedenému na stránce, ze které stahujete.
 • Ujistete se, že soubor .iso vypalujete jako obraz na prázdné CD. Pokud jej vypálíte jako soubor .iso na datové CD, nepůjde CD použít ke spuštění počítače.

Oprava problémů se zaváděním OS

Zavádění operačního systému na vašem počítači může selhat, pokud provedete jednu z následujících činností:

 • Smažete oddíl.
 • Přesunete oddíl
 • Nainstalujete další operační systém a přepíšete hlavní zaváděcí záznam (Master Boot Record - MBR).

Poradit, jak opravit problém, vám může pročtení dokumentace k vašemu zavaděči. Můžete si pročíst Časté dotazy a odpovědi GParted nebo Diskuzní fórum GParted. Můžete také použít Internetový vyhledávač, abyste zjistili, jak problém vyřešili ostatní uživatelé.

Oprava problémů se zavaděním pomocí GRUB

Grand Unified Boot loader (GRUB) muže při zavádění operačního systému selhat, pokud provedete jednu z následujících věcí:

 • Přesunete oddíl obsahující soubor GRUB stage2.
 • Nainstalujete nový operační systém, který přepíše hlavní zaváděcí záznam (Master Boot Record - MBR).

Abyste opravili tyto problémy, musíte přeinstalovat zaváděcí záznam GRUB pomocí následujících korků:

 1. Spusťte aplikaci grub z příkazového řádku.
  $ grub
 2. Zjistěte, kde se nachází grub stage1 pomocí jednoho z následujících postupů:

  Jestliže je složka /boot uložená v oddíle /, použijte příkaz:

  grub> find /boot/grub/stage1

  Jestliže je složka /boot uložená v jiném oddíle, než je oddíl /, použijte příkaz:

  grub> find /grub/stage1

  Výstup z příkazu find může vypadat nějak následovně:

   (hd0,0)

  Pokud se ve výstupu přikazu vypíše více než jeden řádek, musíte se rozhodnout, které zařízení se používá pro grub.

 3. Nastavte kořenové zařízení grub zadáním zařízení vráceného příkazem find.
  grub> root (hd0,0)
 4. Znovu nainstalujte grub zadáním zařízení vráceného příkazem find.
  grub> setup (hd0,0)
 5. Ukončete grub.
  grub> quit
 6. Restartujte svůj počítač.

Aplikace grub je součástí každého spustitelného CD, jak je uvádí „Získání GParted na spustitelném CD“

Obnovení tabulky oddílů

Pokud nešťastnou náhodou přepíšete svoji tabulku oddílu, je ještě šance, že ji můžete obnovit.

Aplikace testdisk je navržená, aby vám pomohla obnovit ztracené oddíly. Více informací o aplikaci testdisk najdete na http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk.

Aplikace testdisk je součástí každého spustitelného CD, jak je uvádí „Získání GParted na spustitelném CD“.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Joomla SEF URLs by Artio

linuxportal-one ictmanazer joomladev-logo firefox-podpora  ocal-logo